ubezpieczony

Osoba, której życie, zdrowie, odpowiedzialność cywilna, zdolność do pracy lub też majątek są objęte ubezpieczeniem.

ubezpieczeniu

Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy) Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik,… Read more ubezpieczeniu