ubezpieczony

Osoba, której życie, zdrowie, odpowiedzialność cywilna, zdolność do pracy lub też majątek są objęte ubezpieczeniem.